Muzička umetnost je prva po redu prema Antičkoj podeli umetnosti. Usko je povezana sa drugim umetnostima i može biti deo njih, pa je obavezan deo plesa, pozorišnih predstava različitih žanrova, a poezija dobija novu dimenziju u kombinaciji sa muzičkom podlogom.

Ono što muziku čini jednistvenom i posebnom je njen univerzalni jezik. Bez obzira iz kog dela sveta je slušalac, kojoj kulturi i naciji pripada može osetiti emociju koju muzika prenosi. Svojim ritmom i melodijom ona donosi istančane osečaje autora, ali i izvođača određene kompozicije.

Postoji nekoliko teorija o tome kako je muzika nastala i na koji način je čovek na samo početku civilizacije spoznao svoju sposobnost da stvara primitivan oblik muzike. Obično se pevanje vezuje za potrebu za komunikacijom sa drugim ljudima iz zajednice ili pak, oponašanjem zvukova iz prirode. Muzika je u prvobitnoj zajednici bila deo rituala i obrednih radnji, koji su uključivali pevanje i igru, a kao instrumenti su korišćeni ljudsko telo i glas. Ovi zaključci su doneti na osnovu proučavanja plemenskih zajednica koje postoje izolovano od savremenog drustva, međutim nisu pouzdani jer za njih nemamo nikavih istorijskih dokaza.

Pevanje određenih tonova moglo je poslužiti kao osnova za dalje razvijanje muzičkog sistema. Instrument koji svaki čovek poseduje svojim rođenjem je njegovo telo, sistem za disanje, glasne žice. Čovek je instrument. Ono što taj instrument može učiniti posebnim je talenat. Talenat da čujemo ono sto drugi ljudi ne mogu čuti. Da osetimo zvukove i uspemo da reprodukujemo određenje tonove stvarajući harmoniju zvukova. Taj talenat se dobija rođenjem.

Instrumenti koje je čovek prvobitno pravio oponašali su zvukove iz prirode. To su bili duvački i udarački instrumenti napravljeni od kostiju, drveta i kože.  Kasnije su se razvojem društva razvijali oblici instrumenata, pa je i muzika postajala sve složenija za stvaranje i izvođenje. Samim tim je postojala potreba za ispisivanjem uputstva za izvođenje pa je tako nastala i muzička notacija – notni sistem. Stvarani su orkestri sa velikim brojem izvođača na različitim instrumentima. Udarački, duvački, žičani – čitav spektar najrazličitijih instrumenatata, pravljenih od različitih materijala. Horovi i pevačke grupe. Pevanje bez pratnje instrumenata – a cappella. Savremeni oblici elektronske muzike. Stvaranje muzike pomoću kompjuterskih programa. Beskonačno mnogo varijanti i oblika. Svrha ostaje ista. Preneti unutrašnje osećaje. Govoriti dušom. Pevati.

Do sledeće priče o umetnosti, Jomart