Termin Tree Hugger, u urbanom rečniku, odnosi se na osobu koja ne dozvoljava da drveće bude posečeno niti da mu se nanosi šteta. Tree hugger je osoba koja radi na zaštiti životne sredine od uništenja. Međutim, pojam Tree hugger datira još iz 1730.e godine i odnosi se na 294 muškarca i 69 žena, pripadnika grane hinduizma koja se zove Bišnoj, a koji su dali svoje živote braneći drveće svog sela koje je trebalo biti posečeno i iskorišćeno kao sirovina za izgradnju kraljevske palate.

chipko1000
Photo by Hindu Times

Oni su bukvalno svojim telima, držeći se za ruke, obgrlili drveće i zajedno sa stablima bili posečeni.

Međutim, njihovo stradanje nije bilo uzaludno jer je ta akcija odjeknula i uslovila donošenje kraljevskog dekreta kojim se zabranila seča šuma u Bišnoj selima. Upravo danas, ta sela su jedine zelene oaze u tom regionu.

chipko 647 010916021058 x404
Photo by Hindu Times

Pored toga, stradanje ovih hrabrih i odvažnih ljudi, poslužila je kao inspiracija stvaranju pokreta Chipiko, 70ih godina.

Pokret Chipko počeo je da deluje kao oblik nenasilnog protesta s ciljem očuvanja šuma u Indiji. S vremenom se razvio u sveopšti ekološki pokret, jedan od prvih te vrste. Pokret Chipko bio je uspešan u otkrivanju krčenja šuma, širenju javnog obrazovanja o prirodi i dokazivanju da organizovani ljudi mogu postići promene.

 

Pokret je kulminirao 1974. godine, kada je vlada prodala 2.500 stabala u blizini sela Reni. Kada su radnici došli da iseku drveće, jedna devojka je otrčala obavesti seoskog vođu Gauru Devi. Devi je zatim organizovao 27 seoskih žena da preduzmu mere.

Izvođači su im zapretili i odbili da odu, pa su žene bile motivisane za zagrljaj stabala. Žene su grlile stabla celu noć sve dok neki od drvoseča nisu otišli. Vest se proširila na susedna sela i sve više ljudi se uključilo u zagrljaj stabala. Četiri dana kasnije drvoseče su odustale i otišle.

embed 1522047600 725x725 1
Photo by Hindu Times

Žene su zaista privukle pažnju na širok raspon socijalnih pitanja koja su pogođena degradacijom okoline i eksploatacijom drveća. Radile su na stvaranju udruženja koja su se brinula i štitila velike površine šuma i osiguravale održivu lokalnu poljoprivrednu proizvodnju.

11375 original
Photo: ucanr.edu/blogs/Green/

Osim toga, radile su na presađivanju stabala i drugih biljaka u područjima koja su uništena velikim projektima eksploatacije. Zbog njihovih napora, tadašnja premijerka Indira Gandhi, 1980-e godine, donela je 15-godišnju zabranu protiv krčenja šuma u himalajskoj regiji. Cilj ove zabrane bio je omogućiti ponovni rast desetkovanih šuma.

Koliko nas zaista zna, koliko nam opstanak na planeti zavisi od drveća?